Công cụ trạng thái trên phần mềm Caterpillar ET

Công cụ trạng thái trên phần mềm Caterpillar ET

Caterpillar ET

Công cụ trạng thái trên phần mềm Caterpillar ET

Công cụ trạng thái

Truy cập Trạng thái
Chức năng Trạng thái giám sát dữ liệu ECM khi nó xuất hiện.

Để chạy chức năng Trạng thái:

* Chọn “Trạng thái” từ menu “Thông tin”, hoặc
* Nhấn phím F2 (nếu các phím chức năng được đặt mặc định), hoặc
* Nhấp vào biểu tượng Công cụ Trạng thái trên thanh công cụ (nếu được đặt mặc định), như Hình 1.1 ở trên.

Màn hình Trạng thái được hiển thị.

Màn hình Trạng thái có các khu vực sau:
A). Khu vực cây
Khu vực cây nằm ở phía bên trái của màn hình. Khu vực này liệt kê từng ECM khả dụng. Dưới mỗi ECM là danh sách các nhóm trạng thái, như Hình 1.2 ở trên.

Để xem một nhóm thông số riêng lẻ, hãy nhấp vào một trong các Nhóm trạng thái. Các thông số Nhóm trạng thái đã chọn sẽ xuất hiện trong khu vực hiển thị. Hoặc, sử dụng mũi tên lên và xuống trên bàn phím để xem liên tiếp từng nhóm và các tham số của nó trong Khu vực hiển thị.

(Caterpillar)

B). Khu vực hiển thị
Khu vực hiển thị nằm ở phía bên phải của màn hình. Để xem một nhóm các tham số trạng thái, nhấp đúp chuột vào Nhóm trạng thái. Các thông số trạng thái tương ứng sẽ xuất hiện trong vùng hiển thị.

Khu vực hiển thị Trạng thái có sáu cột hiển thị các thông tin sau:

* Mô tả – tên của tham số.
* Giá trị – trạng thái của tham số đã chọn.
* Đơn vị – loại đơn vị dùng để đo giá trị.
* Min – giá trị thấp nhất (tối thiểu) mà một thông số trạng thái đã đạt đến khi được hiển thị.
* Max – giá trị cao nhất (tối đa) mà một thông số trạng thái đã đạt được khi đang được hiển thị.
* ECM – ECM đọc giá trị thông số.

Nếu công cụ dịch vụ không thể đọc giá trị tham số, “Không khả dụng”, “Chưa cài đặt” hoặc “Không khả dụng” sẽ xuất hiện trong cột Giá trị cho tham số đó.

Chọn một Nhóm Tham số
Nút Nhóm… sẽ nhắc hộp thoại Chọn Nhóm được hiển thị. Hộp thoại này hiển thị các nhóm tham số mặc định có sẵn để theo dõi và cung cấp quyền truy cập để tạo, thay đổi và xóa nhóm. Hộp thoại này cho phép gán lại một nhóm trong công cụ dịch vụ.

* Để chọn một nhóm: Nhấp vào nút Nhóm…. Hộp thoại Chọn nhóm được hiển thị.
* Đánh dấu một nhóm từ hộp danh sách Chọn một nhóm và bấm OK. Màn hình công cụ dịch vụ hiển thị nhóm đã chọn và các thông số của nó.

(Caterpillar)

Tạo một nhóm mới

* Để tạo một nhóm mới: Bấm vào nút Nhóm…. Hộp thoại Chọn nhóm được hiển thị.
* Nhấn nút New để tạo một nhóm mới. Hộp thoại Lưu được hiển thị.
* Nhập tên sẽ được sử dụng để xác định nhóm mới. Để quay lại hộp thoại Select Group mà không cần nhập tên cho nhóm mới, hãy bấm Cancel.

(Caterpillar)

* Khi tên của nhóm mới đã được nhập, bấm OK. Hộp thoại Duy trì Nhóm được hiển thị.
* Đánh dấu một tham số trong hộp danh sách Các tham số khả dụng và nhấp vào nút mũi tên phải. Thao tác này sẽ di chuyển từng tham số từ hộp danh sách Tham số có sẵn sang hộp danh sách Nhóm. Để di chuyển một tham số từ hộp danh sách Nhóm trở lại hộp danh sách Tham số khả dụng, bấm vào nút mũi tên trái.
* Nhấn OK, hoặc nhấn nút Save As. Hộp thoại Chọn nhóm được hiển thị.

(Caterpillar)

(Caterpillar)

* Nhấp vào Thay đổi, để thay đổi một nhóm. Lưu ý: Không thể thay đổi các nhóm mặc định trong hộp thoại Select Group.
* Nhấn Delete, để xóa một nhóm. Hộp thông báo “Bạn có chắc chắn…” được hiển thị. Lưu ý: Không thể xóa nhóm tạm thời và nhóm mặc định trong hộp thoại Chọn nhóm. Bấm Có để xóa nhóm hoặc bấm Không để quay lại hộp thoại Chọn Nhóm mà không xóa nhóm.

(Caterpillar)

Mong rằng qua bài viết trên ASCOM.VN đã cung cấp thông tin hữu ích để khách hàng hiểu được phần nào về loại máy  đang khá phổ biến trên thị trường hiện nay. Hãy theo dõi những bài viết trên ASCOM.VN hoặc THINKCAR.VN để biết thêm nhiều các loại máy chẩn đoán-đọc chép hộp-eeprom chip cũng như các kiến thức về Ô tô.Cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian đọc bài viết!

Ngoài ra ASCOM.VN còn cung cấp :

– Máy chẩn đoán đa năng – Máy chẩn đoán chuyên hãng.

– Phụ tùng ô tô Đức.

– Thiết bị cân cam ô tô.

– Thiết bị đọc chép hộp ECU các dòng xe.

– Dịch vụ sửa chữa hộp ECU các dòng xe.

– Dịch vụ làm chìa khóa ô tô.

-Thiết bị đọc roomchip

Địa chỉ: 29 đường số 6, cư xá Bình Thới, P.8, Q.11, TPHCM.