Consult-III Plus reprogram an ECU

Consult-III Plus reprogram an ECU

1.Kết nối Giao diện xe cộng (cộng VI) với xe.

Đảm bảo sử dụng đúng VI cho C-III plus (cộng với VI).
THẬN TRỌNG: Đảm bảo plus VI được kết nối chắc chắn. Nếu kết nối plus VI bị lỏng trong khi lập trình lại, quá trình sẽ bị gián đoạn và ECM/TCM có thể bị hỏng.

2.Kết nối Bộ nguồn AC với CONSULT PC.
THẬN TRỌNG: Đảm bảo kết nối Bộ đổi nguồn AC. Nếu điện áp pin của CONSULT PC giảm xuống trong khi lập trình lại, quá trình này sẽ bị gián đoạn và ECM/TCM có thể bị hỏng.

3. Kết nối bộ sạc ắc quy với ắc quy xe:
Đối với Xe thông thường
Đặt bộ sạc ắc quy ở tốc độ sạc thấp.
LƯU Ý: Nên đặt GR-8 (Trạm chẩn đoán điện và pin) ở chế độ “Nguồn điện”.

THẬN TRỌNG: Đảm bảo bộ sạc pin được kết nối chắc chắn với pin. Đảm bảo điện áp pin nằm trong khoảng từ 12,0V đến 15,5V trong quá trình lập trình lại. Nếu điện áp ắc quy vượt ra ngoài phạm vi này trong quá trình lập trình lại, ECM/TCM có thể bị hỏng.

Đối với xe hybrid
* Sử dụng GR-8 –Trạm chẩn đoán điện và pin.
THẬN TRỌNG: KHÔNG sử dụng bộ sạc ắc quy tiêu chuẩn cho xe Hybrid. Đảm bảo kết nối GR-8 chắc chắn với pin 12V. Đảm bảo điện áp pin nằm trong khoảng từ 12,0V đến 15,5V trong quá trình lập trình lại. Nếu điện áp pin nằm ngoài phạm vi này

4.Tắt tất cả các thiết bị Bluetooth® bên ngoài (ví dụ: điện thoại di động, máy in, v.v.) trong phạm vi của CONSULT PC và VI.
THẬN TRỌNG: Đảm bảo tắt tất cả các thiết bị Bluetooth® bên ngoài. Nếu sóng tín hiệu Bluetooth® nằm trong phạm vi của CONSULT PC và VI trong quá trình lập trình lại, quá trình lập trình lại có thể bị gián đoạn và ECM/TCM có thể bị hỏng.

5. BẬT khóa điện khi động cơ TẮT hoặc “không sẵn sàng”.
Động cơ không được khởi động hoặc chạy trong quá trình lập trình lại.
Đối với xe Hybrid, hãy đảm bảo rằng đèn cảnh báo bảng điều khiển được BẬT và:
Đèn “SẴN SÀNG” TẮT (không sáng). HOẶC Đèn báo sẵn sàng lái TẮT (không sáng).

Consult-III Plus

6. TẮT tất cả các phụ tải điện của xe như đèn ngoại thất, đèn nội thất, HVAC, quạt gió, bộ làm mờ phía sau, âm thanh, NAVI, sưởi ghế, sưởi vô lăng, v.v. QUAN TRỌNG: Đảm bảo TẮT tất cả các phụ tải điện của xe
. Đảm bảo điện áp pin nằm trong khoảng từ 12,0V đến 15,5V trong quá trình lập trình lại. Nếu điện áp ắc quy vượt ra ngoài phạm vi này trong quá trình lập trình lại, ECM/TCM có thể bị hỏng.

7.BẬT PC CONSULT.

8.Chọn CONSULT-III plus (mở C-III plus).9.

9.Đợi dấu cộng VI được nhận dạng/kết nối.
* Số sê-ri sẽ hiển thị khi dấu cộng VI được nhận dạng/kết nối.

10.Chọn Re/programming, Configuration.

11.Sử dụng các mũi tên (nếu cần) để xem và đọc tất cả các biện pháp phòng ngừa.

12. Đánh dấu vào ô xác nhận các biện pháp phòng ngừa đã được đọc.

13.Chọn Tiếp theo.

14.Chọn Nissan hoặc Infiniti, Tên xe, sau đó chọn Năm kiểu xe chính xác.

Nếu màn hình trong Hình 4 không hiển thị, hãy chuyển sang bước 15.

15.Đảm bảo số VIN hoặc Khung gầm # khớp với số VIN của xe.

16.Nếu số VIN chính xác được hiển thị, hãy chọn Xác nhận.

17.Chọn Confirm.

18.Chọn ĐỘNG CƠ hoặc TRUYỀN.

19.Chọn Reprogramming.

20.Tìm Mã bộ phận ECM HOẶC TCM (xem Hình 9) và ghi vào lệnh sửa chữa.

LƯU Ý: Đây là Part Number (P/N) hiện tại.

21.Tham khảo TSB dựa trên triệu chứng hướng dẫn bạn lập trình lại ECM hoặc TCM.

Cần có TSB dựa trên triệu chứng để xác định xem việc lập trình lại có áp dụng cho phương tiện bạn đang làm hay không.

Nếu TSB dựa trên triệu chứng chỉ ra rằng việc lập trình lại được áp dụng, hãy tiếp tục với quy trình.

22.Chọn Lưu.

23.Chọn Tiếp theo.

24.Sử dụng các mũi tên (nếu cần) để xem và đọc tất cả các biện pháp phòng ngừa.

25. Đánh dấu vào ô xác nhận các biện pháp phòng ngừa đã được đọc.

26.Chọn Tiếp theo.

27.Đọc số bộ phận hiện tại và số bộ phận sau khi lập trình lại. Họ nên khác nhau.

28.Chọn Tiếp theo.

GHI CHÚ:

Trong một số trường hợp, có nhiều hơn một số bộ phận mới để lập trình lại.

Nếu có nhiều hơn một P/N mới, màn hình trong Hình 14 sẽ hiển thị.

Sử dụng TSB dựa trên triệu chứng để chọn lập trình lại chính xác.

* Nếu bạn nhận được màn hình này và màn hình trống (không liệt kê lập trình lại), điều đó có nghĩa là không có lập trình lại ECM/TCM nào cho xe này.

29.Đảm bảo OK được đánh dấu màu xanh lục (điện áp pin phải nằm trong khoảng từ 12,0 đến 15,5 Vôn).

30.Chọn Tiếp theo.

QUAN TRỌNG: Điện áp ắc quy phải duy trì trong khoảng từ 12,0 đến 15,5 Vôn trong quá trình lập trình lại, nếu không quá trình lập trình lại ECM có thể bị gián đoạn và ECM có thể bị hỏng.

LƯU Ý: Trong bước tiếp theo, quá trình lập trình lại sẽ bắt đầu khi Bắt đầu được chọn.

31.Chọn Bắt đầu.

32.Đợi cả hai thanh tiến trình hoàn thành.

LƯU Ý: Nếu thông báo như trong Hình 18 xuất hiện, thì có dữ liệu được lưu trong dấu cộng VI. Chọn “Yes” để tiếp tục lập trình lại.

33.Khi màn hình trong Hình 19 hiển thị, quá trình lập trình lại đã hoàn tất.

LƯU Ý: Nếu màn hình trong Hình 19 không hiển thị (việc lập trình lại không hoàn tất), hãy tham khảo thông tin ở trang tiếp theo.

34. Ngắt kết nối bộ sạc ắc quy ra khỏi xe.

35.Chọn Tiếp theo.

LƯU Ý: Các bước/thao tác bổ sung được yêu cầu trước khi C-III plus cung cấp báo cáo xác nhận lập trình lại cuối cùng.

Nếu việc lập trình lại không hoàn tất và dấu “!?” biểu tượng hiển thị như trong Hình 20:

* Kiểm tra điện áp ắc quy (12.0 –15.5V).
* Hệ thống đánh lửa BẬT, Chế độ Sẵn sàng TẮT.
* Các thiết bị Bluetooth® bên ngoài đang TẮT.
* Tất cả các phụ tải điện đều TẮT.
* Chọn Thử lại và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

LƯU Ý: Thử lại có thể không thành công trong lần thử đầu tiên và có thể được chọn nhiều lần.

Nếu việc lập trình lại không hoàn tất và biểu tượng “X” hiển thị như trong Hình 21:
* Không ngắt kết nối plus VI hoặc tắt C-III plus nếu việc lập trình lại không hoàn tất.
* Kiểm tra điện áp ắc quy (12.0 –15.5V).
* TƯ VẤN Bộ điều hợp A/C đã được cắm vào.
* Hệ thống đánh lửa BẬT, Chế độ Sẵn sàng TẮT.
* Truyền trong công viên.
* Tất cả các cáp C-III plus/plus VI đều được kết nối chắc chắn.
* Tất cả các bản cập nhật C-III plus đã được cài đặt.
* Chọn Trang chủ, sau đó khởi động lại quy trình lập trình lại từ đầu.

36.Để lập trình lại ECM: Thực hiện quy trình Vị trí đóng van bướm ga.

* Làm theo hướng dẫn trên màn hình (1, 2 và 3) để hoàn tất quy trình.

37.Để lập trình lại ECM: Thực hiện Tìm hiểu âm lượng không khí nhàn rỗi (IAVL).

a. BẬT khóa điện (động cơ đang chạy hoặc vị trí “sẵn sàng lái”).

* Đối với các loại xe thông thường, hãy khởi động động cơ và để động cơ chạy không tải.
* Đối với xe Hybrid; đảm bảo rằng đèn báo “sẵn sàng” hoặc “sẵn sàng lái” được BẬT (sáng). Động cơ sẽ tự khởi động khi cần thiết.

b.Chọn Tiếp theo.

c.Chọn Bắt đầu.

b.Đợi IAVL hoàn thành.

LƯU Ý:
* Dưới đây là các điều kiện bắt buộc phổ biến để hoàn thành IAVL.
* Nếu IAVL không hoàn thành trong vòng vài phút, một điều kiện có thể nằm ngoài phạm vi.
* Tham khảo Hướng dẫn sử dụng dịch vụ điện tử (ESM) phù hợp để biết các điều kiện cụ thể cần thiết cho phương tiện bạn đang làm việc.

–>Chỉ kết hợp – Trạng thái sạc pin Li-ion: 50% trở lên
–>Nhiệt độ nước làm mát động cơ: 70 – 100° C (158 – 212°F)
–>Điện áp pin: Hơn 12,9V (Ở chế độ chờ)
–>Bộ chọn cần gạt: P hoặc N
–>Công tắc tải điện: TẮT (Điều hòa, đèn pha, cửa sổ sau làm mờ sương mù)
–>Vô lăng: Không (Vị trí đi thẳng)
–>Tốc độ xe: Đã dừng
–>Truyền động: Nóng lên

e.Chọn Tiếp theo.

38.Để lập trình lại ECM: Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành Học vị trí đóng bàn đạp ga.

39.Xóa tất cả các DTC như sau:

a. TẮT đánh lửa TẮT

b.BẬT hệ thống đánh lửa.

c.Đợi quá trình xóa DTC hoàn tất.

40.Xác minh số bộ phận trước và sau khác nhau.

41.In một bản sao của màn hình này (Hình 28) và đính kèm với lệnh sửa chữa.

42.Chọn Xác nhận.

LƯU Ý: Nếu bạn không thể in màn hình trên:

a.Chọn Chụp màn hình.

b.Đặt tên tệp.

c.Lưu tệp vào My Documents.

* Một bản sao của màn hình hiện đã được lưu trong CONSULT PC. Nó có thể được lấy ra và in ra sau đó.

43.Đóng C-III cộng.

44. TẮT khóa điện.

45. Ngắt kết nối VI cộng với xe.

 

Mong rằng qua bài viết trên Ascom.vn đã cung cấp thông tin hữu ích để khách hàng hiểu được phần nào về Hệ thống cân bằng điện tử ô tô (ESC). Hãy theo dõi những bài viết trên ASCOM.VN để biết thêm nhiều các loại máy chẩn đoán cũng như các kiến thức về Ô tô.Cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian đọc bài viết!

ASCOM.VN hoặc THINKCAR.VN Chuyên cung cấp sản phẩm & dịch vụ dành cho các gara ô tô trên toàn quốc. Chúng tôi cam kết mang tới cho quý khách hàng các sản phẩm & dịch vụ tốt nhất.Mọi thông tin hỗ trợ xin hãy liên hệ với ASCOM qua số điện thoại 0911.560.560 – 0909.880.768.

Các bài viết Kĩ thuật : Tại đây