GM TECH2 Sửa Hummer H3-H2 Số Km Không Hiện Sau Khi Thay BCM

GM TECH2 Sửa Số Km Không Hiện Sau Khi Thay BCM Hummer H3-H2

Cách thiết lập Bcm trên Hummer H3-H2 2008 Số km không được tính sau khi BCM được thay đổi
sau khi một khách hàng thay đổi bcm, số dặm không bao giờ được tính lại
lý do là bcm đã được lập trình ok nhưng cấu hình chưa được thực hiện
sử dụng máy quét gm tech2, tôi có thể thiết lập và mọi thứ đều hoạt động

gm-tech2-sua-hummer-h3-h2-so-km-khong-hien-khi-thay-bcm