Hướng dẫn Download và cài đặt phần mềm Iprog+V87

iProgV84_2020_00001

Iprog+V86.2020.0
Iprog+V86.2020.0 là phần mềm chuyên để sử dụng reset túi khí và tua Odo cho các dòng xe du lịch 12V hoặc xe tải 24V. Tương thích với các thiết bị như Iprog Clone, Iprog Russian, Iprog Pro.

 

iProgV84_2020_00002

Download: TẠI ĐÂY 

pass: oipqga

Download V87: https://1drv.ms/u/s!AlUv-ATx0gixgfhPlWbQzkEcm39POw?e=3RxN1y

 

iProgV84_2020_00001

– Video hướng dẫn cài đặt:

– Test Ipog+ với Odometer: