Hướng dẫn reset túi khí xe Honda 77960-T9A-F411-M2 với CG100

Honda-Airbag-Module-3

1.Chuẩn bị phụ tùng khi reset tui khi xe Honda

Reset khí Honda mã có mã là 77960-T9A-F411-M2

Honda-Airbag-Module

HONDA-77960

Phần mạch chính hộp túi khí xe honda

2. Reset túi khí xe Honda bằng phần mềm CG100

Phần giao diện chính

B1: Chọn phần Airbag

Honda-Airbag-Module-1

B2: Chọn Thị Trường => Hãng xe => Mã hộp => Chip => Next

Honda-Airbag-Module-2

B3: Ở giao diện tiếp theo chúng ta chọn sơ đồ hàn chân (wiring diagram)

Honda-Airbag-Module-3

B4: Hàn dây theo thứ tự của Adapter BDM+4

 

Honda-Airbag-Module-4

Honda-Airbag-Module-5

Cuối cùng chỉ cần nhấn Start phần mềm CG100 sẽ đọc và xóa lỗi !