Phần Mềm CGDI

CGDIMB

– CGDI MB: là phần mềm được sử dụng cho máy làm làm chìa khóa Mercedes
Link: Download

CGDI

 

 

– CGDI BMW: là phần mềm chuyên sử dụng cho máy làm chìa BMW
Link: Download

CGDI-3

 

 

– CGDI Prog: là phần mềm sử dụng cho máy chuyên đọc chép các loại chip
Link: Download

 

CGDI-1

– CG100: là phần mềm cho phép chỉnh sửa Odo và Reset túi khí

CGDI-4

Link: Download