Phần Mềm Chẩn Đoán Isuzu G-IDSS 2023

1.500.000 

Isuzu Diagnostic Service System 2023 (G-IDSS) là phần mềm chẩn đoán chuyên hãng dòng thương mại Isuzu. Phần mềm chẩn đoán Isuzu thích hợp với nhiều đối tượng khác nhau: thợ, kỹ thuật viên hoặc chủ xe, chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Chuyên hỗ trợ người dùng tra cứu tài liệu sửa chữa, quy trình xử lý mã lỗi, sơ đồ mạch điện, … ASCOM cung cấp các phần mềm chuyên hãng tất cả các dòng xe.