Hướng dẫn quy trình Programming Online hộp trợ lực lái điện EPS xe Mazda bằng LAUNCH X431 PRO V5.0

Bài viết này hướng dẫn quy trình Programming Online hộp trợ lực lái điện EPS trên xe Mazda bằng thiết bị chẩn đoán Launch X431 Pro V5.0

Chúng ta thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Chọn hãng xe “MAZDA”

bằng LAUNCH X431 PRO V5.0
Bài viết này hướng dẫn quy trình Programming Online bằng thiết bị chẩn đoán Launch X431 Pro V5.0
Chúng ta thực hiện các bước như sau:
Bước 1: Chọn hãng xe “MAZDA”
Bước 2: Chọn mục “EPS” hộp trợ lực lái điện
Bước 3: Chọn mục “Special Function”
Bước 4: Chọn mục “Programmable module installation”

Bước 2: Chọn mục “EPS” hộp trợ lực lái điện

bằng LAUNCH X431 PRO V5.0
Bài viết này hướng dẫn quy trình Programming Online bằng thiết bị chẩn đoán Launch X431 Pro V5.0
Chúng ta thực hiện các bước như sau:
Bước 1: Chọn hãng xe “MAZDA”
Bước 2: Chọn mục “EPS” hộp trợ lực lái điện
Bước 3: Chọn mục “Special Function”
Bước 4: Chọn mục “Programmable module installation”

Bước 3: Chọn mục “Special Function”

bằng LAUNCH X431 PRO V5.0
Bài viết này hướng dẫn quy trình Programming Online bằng thiết bị chẩn đoán Launch X431 Pro V5.0
Chúng ta thực hiện các bước như sau:
Bước 1: Chọn hãng xe “MAZDA”
Bước 2: Chọn mục “EPS” hộp trợ lực lái điện
Bước 3: Chọn mục “Special Function”
Bước 4: Chọn mục “Programmable module installation”

Bước 4: Chọn mục “Programmable module installation”

bằng LAUNCH X431 PRO V5.0
Bài viết này hướng dẫn quy trình Programming Online bằng thiết bị chẩn đoán Launch X431 Pro V5.0
Chúng ta thực hiện các bước như sau:
Bước 1: Chọn hãng xe “MAZDA”
Bước 2: Chọn mục “EPS” hộp trợ lực lái điện
Bước 3: Chọn mục “Special Function”
Bước 4: Chọn mục “Programmable module installation”

Bước 5: ON chìa khóa và chọn “OK”

bằng LAUNCH X431 PRO V5.0
Bài viết này hướng dẫn quy trình Programming Online bằng thiết bị chẩn đoán Launch X431 Pro V5.0
Chúng ta thực hiện các bước như sau:
Bước 1: Chọn hãng xe “MAZDA”
Bước 2: Chọn mục “EPS” hộp trợ lực lái điện
Bước 3: Chọn mục “Special Function”
Bước 4: Chọn mục “Programmable module installation”

Bước 6: OF chìa khóa

bằng LAUNCH X431 PRO V5.0
Bài viết này hướng dẫn quy trình Programming Online bằng thiết bị chẩn đoán Launch X431 Pro V5.0
Chúng ta thực hiện các bước như sau:
Bước 1: Chọn hãng xe “MAZDA”
Bước 2: Chọn mục “EPS” hộp trợ lực lái điện
Bước 3: Chọn mục “Special Function”
Bước 4: Chọn mục “Programmable module installation”

Bước 7: Chọn “OK” để cài đặt

bằng LAUNCH X431 PRO V5.0
Bài viết này hướng dẫn quy trình Programming Online bằng thiết bị chẩn đoán Launch X431 Pro V5.0
Chúng ta thực hiện các bước như sau:
Bước 1: Chọn hãng xe “MAZDA”
Bước 2: Chọn mục “EPS” hộp trợ lực lái điện
Bước 3: Chọn mục “Special Function”
Bước 4: Chọn mục “Programmable module installation”

Cài đặt thành công.

bằng LAUNCH X431 PRO V5.0
Bài viết này hướng dẫn quy trình Programming Online bằng thiết bị chẩn đoán Launch X431 Pro V5.0
Chúng ta thực hiện các bước như sau:
Bước 1: Chọn hãng xe “MAZDA”
Bước 2: Chọn mục “EPS” hộp trợ lực lái điện
Bước 3: Chọn mục “Special Function”
Bước 4: Chọn mục “Programmable module installation”

ASCOM cung cp các dch v như:

– Máy chẩn đoán đa năng – Máy chẩn đoán chuyên hãng.

– Phụ tùng ô tô Đức.

– Thiết bị cân cam ô tô.

– Thiết bị đọc chép hộp ECU các dòng xe.

– Dịch vụ sửa chữa hộp ECU các dòng xe.

– Dịch vụ làm chìa khóa ô tô.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Công ty Giải Pháp Ô Tô – ASCOM.VN hoặc THINKCAR Việt Nam

Địa chỉ: 29 đường số 6, cư xá Bình Thới, P.8, Q.11, TPHCM.

Điện thoại: 0911.560.560 – 0909.880.768

Xem thêm nhiều thiết bị chẩn đoán khác tại đây