Tái Tạo Bầu Lọc Khí Thải DPF Cho Ford Fiesta 2011 Bằng Launch X431 Pro V5

Các bước thực hiện tái tạo bầu lọc khí thải DPF cho Ford Fiesta 2011 ằng máy chẩn đoán Launch X431 Pro V5 như sau:

B1 Kết nối đầu nối X431 với ô tô của bạn thông qua ổ cắm OBD2.

B2 Mở Phần mềm X431 chọn “American”–>”Ford”

B3 Chọn “Phần mềm dòng Ford V46.20”

tai-tao-bau-loc-khi-thai-dpf-ford-fiesta-2011-launch-x431

B4 Chọn “Tự động tìm kiếm”

Vui lòng kiểm tra thông số kỹ thuật của xe, chọn “OK”

B5 Chọn “Loại nhiên liệu=Diesel”

B6 Chọn “Lựa chọn hệ thống”

B7 Chọn “PCM (Mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực)”.Sau đó chọn “OK”

B8 Chọn “Chức năng đặc biệt”–>Chọn”Chức năng dịch vụ PCM”–>Chọn “OK”

B9 Chọn “Tái tạo DPF”

Chú ý đến lời nhắc

  • Vặn khóa điện về Vị trí BẬT. Và đợi hệ thống Đọc Mã Lỗi
  • Vặn khóa điện về vị trí TẮT. Và chú ý đến lời nhắc và nhấp vào “có”
  • Bật đánh lửa về vị trí ON

Khởi động động cơ, hệ thống sẽ kiểm tra nhiệt độ Nước làm mát động cơ

Nhiệt độ của Nước làm mát động cơ phải vượt quá 65 độ. Sau đó chọn “OK”

Quá trình Kiểm tra sẽ tốn khoảng 2500 giây, hãy chọn “Có” Chờ trong 2500 giây, khi hoàn tất, hãy nhấp vào OK và Chuyển chìa khóa sang Vị trí TẮT.

Các bước đã được thực hiện. Xong!

Bài viết liên quan: