Thông tin cập nhật cho OBDSTAR X300 DP PLUS PAD2

Thông tin cập nhật  cho OBDSTAR X300 DP PLUS PAD2

Thông báo nâng cấp thiết lập lại dầu/dịch vụ của OBDSTAR X300 DP PLUS PAD2
vào tháng 10 năm 2020 VW:  Phần mềm thiết lập lại dầu cho các mẫu xe khác được tối ưu hóa V30.29
BAIC Motor:  Phần mềm thiết lập lại tự động D50 mới được tối ưu hóa của BAIC Senova V32.28
Geely:  Phần mềm tự động thiết lập lại tầm nhìn X6 được tối ưu hóa V32.28
Maserati:  Phần mềm tự động đặt lại GRANTURISMO (2007-2017) được tối ưu hóaV32.28
Volkswagen:  Quá trình quét đa giao thức của Volkswagen được tối ưu hóa V32.28
MG: Thuật toán bảo mật GT Ruixing (5T) được tối ưu hóa V32.28

Thông báo nâng cấp hiệu chỉnh cụm vào tháng 10 năm 2020 ALFA tăng ALFA 147 Hiệu chỉnh cụm VDO V30.14 Tăng hiệu chỉnh cụm ALFA BRERA VDO V30.14 Tăng hiệu chỉnh cụm ALFA GTV/SPIDER VDO V30.14

GM
Tăng phần mềm SAAB 9-5 2011 V309
Tăng phần mềm SAAB 9-7 V309
Tăng phần mềm HOLDEN BARINA SPARK 2011 V309
Tăng phần mềm HOLDEN CRUZE 2013 V309
Tối ưu hóa phần mềm ICM_FIRSTLANDV309

CHRYSLER
Tối ưu hóa menu V30.52
Tối ưu hóa phần mềm Chrysler PACIFICA 2007- V30.52
Tối ưu hóa phần mềm ICM_CHRYSLER_300C V30.52
Tối ưu hóa phần mềm ICM_CHRYSLER_300C_2011A V30.52
Tối ưu hóa phần mềm ICM_CHRYSLER_AVENGER V30.52
Tối ưu hóa phần mềm ICM_CHRYSLER_CARAVAN320.52

FIAT
tăng hiệu chỉnh cụm VIAGGIO V317

Thông báo nâng cấp IMMO tháng 10 năm 2020

 

SUBARU    

Châu Á    

Tăng CROSSTREK XV PROXIMITY 2014- Reset Smart Key ECU (Mất toàn bộ chìa khóa) V30.42

Tăng FORESTER PROXIMITY 2013- Reset Smart Key ECU(Mất toàn bộ chìa khóa) V30.42

Tăng IMPREZA PROXIMITY 2013- Reset Smart Key ECU(Mất toàn bộ chìa khóa) V30.42

Tăng LEVORG PROXIMITY 2011- Reset Smart Key ECU(Mất toàn bộ chìa khóa) V30.42

Tăng OUTBACK PROXIMITY 2017- Reset Smart Key ECU(Mất toàn bộ chìa khóa) V30.42

Tăng XV PROXIMITY 2013- Đặt lại ECU Chìa khóa thông minh (Mất toàn bộ chìa khóa) V30.42

Tăng WRX PROXIMITY 2014- Reset Smart Key ECU(All Key Lost) V30.42

Tăng BRZ PROXIMITY 2012- Loại 2 Đặt lại ECU Chìa khóa thông minh (Mất toàn bộ chìa khóa) V30.42

CHÂU ÂU  

Tăng CROSSTREK XV PROXIMITY 2014-2019 Đặt lại ECU Chìa khóa thông minh (Mất toàn bộ chìa khóa) V30.42

Tăng IMPREZA PROXIMITY 2013- Reset Smart Key ECU(Mất toàn bộ chìa khóa) V30.42

Tăng IMPREZA STI PROXIMITY 2013- Reset Smart Key ECU (Mất toàn bộ chìa khóa) V30.42

Tăng LEGACY PROXIMITY 2011-2014 Reset Smart Key ECU (Mất toàn bộ chìa khóa) V30.42

Tăng STI PROXIMITY 2014- Reset Smart Key ECU(Mất toàn bộ chìa khóa) V30.42

Tăng LEVORG PROXIMITY 2015- Reset Smart Key ECU(Mất toàn bộ chìa khóa) V30.42

Tăng STI PROXIMITY 2014- Reset Smart Key ECU(Mất toàn bộ chìa khóa) V30.42

Tăng WRX PROXIMITY 2014- Reset Smart Key ECU(All Key Lost) V30.42

Tăng IMPREZA STI PROXIMITY 2013- Reset Smart Key ECU (Mất toàn bộ chìa khóa) V30.42

 

AMERICAS

Tăng ASCENT PROXIMITY 2019-2020 Đặt lại ECU Chìa khóa thông minh (Mất toàn bộ chìa khóa) V30.42

Tăng CROSSTREK XV PROXIMITY 2014-2020 Đặt lại ECU Chìa khóa thông minh (Mất toàn bộ chìa khóa) V30.42

Tăng FORESTER PROXIMITY 2014-2020 Đặt lại ECU Chìa khóa thông minh (Mất toàn bộ chìa khóa) V30.42

Tăng IMPREZA PROXIMITY 2016-2019 Đặt lại ECU Chìa khóa thông minh (Mất toàn bộ chìa khóa) V30.42

Tăng LEGACY PROXIMITY 2014-2019 Đặt lại ECU Chìa khóa thông minh (Mất toàn bộ chìa khóa) V30.42

Tăng OUTBACK PROXIMITY 2015-2016 Đặt lại ECU Chìa khóa thông minh (Mất toàn bộ chìa khóa) V30.42

Tăng WRX PROXIMITY 2015-2017 Đặt lại ECU Chìa khóa thông minh (Mất toàn bộ chìa khóa) V30.42 ÚC

Tăng BRZ PROXIMITY 2013- TYPE2 Đặt lại ECU Chìa khóa thông minh (Mất toàn bộ chìa khóa) V30.42

Tăng CROSSTREK XV PROXIMITY 2013-2019 Đặt lại ECU Chìa khóa thông minh (Mất toàn bộ chìa khóa) V30.42

Tăng FORESTER PROXIMITY 2013-2020 Đặt lại ECU Chìa khóa thông minh (Mất toàn bộ chìa khóa) V30.42

Tăng IMPREZA PROXIMITY 2013- Reset Smart Key ECU(Mất toàn bộ chìa khóa) V30.42

Tăng LEVORG PROXIMITY 2016- Reset Smart Key ECU(Mất toàn bộ chìa khóa) V30.42

Tăng LIBERTY PROXIMITY 2013- Đặt lại ECU Chìa khóa thông minh (Mất toàn bộ chìa khóa) V30.42

Tăng OUTBACK PROXIMITY 2015-2018 Đặt lại ECU Chìa khóa thông minh (Mất toàn bộ chìa khóa) V30.42

Tăng WRX PROXIMITY 2014- Reset Smart Key ECU(All Key Lost) V30.42

Tăng ASIA FORESTER BLADE 2013-2018 ALL KEY LOST V30.41

Tăng ASIA IMPREZA BLADE 2013-2016 ALL KEY LOST V30.41

Tăng AUSTRALIA CROSSTREK XV BLADE 2013-2017 ALL KEY LOST V30.41

Tăng ÚC FORESTER BLADE 2013-2017 ALL KEY LOST V30.41

Tăng AUSTRALIA IMPREZA BLADE 2013-2016 ALL KEY LOST V30.41

Tăng ÚC LIBERTY BLADE 2014- ALL KEY LOST V30.41

Tăng AUSTRALIA OUTBACK BLADE 2015-2017 ALL KEY LOST V30.41

Tăng ÚC WRX BLADE 2014- ALL KEY LOST V30.41

Tăng CANADA CROSSTREK XV BLADE 2013-2017 ALL KEY LOST V30.41

Tăng CANADA FORESTER BLADE 2014-2018 ALL KEY LOST V30.41

Tăng CANADA IMPREZA BLADE 2011-2016 ALL LOST V30.41

Tăng CANADA OUTBACK BLADE 2015-2017 ALL KEY LOST V30.41

Tăng CANADA WRX BLADE 2015-2020 ALL KEY LOST V30.41

Tăng CHÂU ÂU CROSSTREK XV BLADE 2013-2019 ALL KEY LOST V30.41

Tăng EUROPE FORESTER BLADE 2013-2018(SJ) ALL KEY LOST V30.41

Tăng EUROPE OUTBACK BLADE 2014-2019 ALL KEY LOST V30.41

Tăng TRUNG ĐÔNG CROSSTREK XV BLADE 2013-2019 ALL KEY LOST V30.41

Tăng TRUNG ĐÔNG FORESTER BLADE 2012-2016 ALL KEY LOST V30.41

Tăng USA CROSSTREK XV BLADE 2013-2017 ALL KEY LOST V30.41

Tăng USA FORESTER BLADE 2014-2018 ALL KEY LOST V30.41

Tăng USA IMPREZA BLADE 2011-2016 ALL KEY LOST V30.41

Tăng USA LEGACY BLADE 2014-2019 ALL KEY LOST V30.41

Tăng USA OUTBACK BLADE 2015-2019 ALL KEY LOST V30.41

Tăng USA WRX BLADE 2015-2020 ALL KEY LOST V30.41

BAIC

Tăng BAIC_Năng lượng mới_EU260_BLADE_Thêm khóa V30.67

Tăng BAIC_New Energy_EU260_BLADE_Erase Key V30.67

Tối ưu hóa BAIC_Năng lượng mới_EU260_BLADE_Mất toàn bộ khóa V30.67

 

BRILLIANCE

Tối ưu tiếng Pháp và tiếng Việt V30.55

Tối ưu menu V30.55

Tối ưu hóa phần mềm lập trình Zhonghua V3 PEPS] V30.55

Phần mềm lập trình phím Optimize Brilliance V3 V30.55

Tối ưu Brilliance V5 phần mềm lập trình phím mới và cũ V30.55

 

CHANGAN

Phần mềm tối ưu Changan_Auchan X7_Proximity V30.74

Phần mềm hệ thống thân xe Changan CX20_Atech V30.72 được tối ưu hóa

Tối ưu hóa Changan CX70_hệ thống thân xe_số lượng điều khiển từ xa Phần mềm V30.72

Changan_Honor S_body system_remote lập trình điều khiển từ xa được tối ưu hóa V30.72

Tối ưu hóa Changan_EODA XT_V3/V5_Hệ thống điều khiển thân xe Atech_Phần mềm số lượng điều khiển từ xa V30.72

Tối ưu Changan_EODA_V3/V5_Hệ thống điều khiển thân xe Atech_lập trình điều khiển từ xa

Tăng Changan _EADO EV XT_EV_ Lập trình phím lưỡi V30.72

Tăng Changan _EADO EV XT_EV_ Lập trình khóa tiệm cận V30.72

Tăng Changan _E-ROCK_ Lập trình phím tiệm cận V30.72

Tăng Changan _E-STAR_ Lập trình phím Blade V30.72

Tăng Changan _CS35PLUS_ Hệ thống khóa tiệm cận V30.72

Phần mềm Aushang X7_Proximity tối ưu V30.74

 

CHANGHE

Tăng lập trình ECU khóa lưỡi BEIDOUXING MỚI, đặt lại ECM V30.34

Tăng lập trình phím lân cận A6, khớp tổng thể ngoại tuyến, đặt lại ESCL, chức năng đặt lại ECM V30.34

Tăng phím phiến A6, chức năng ghi thông tin cấu hình BCM V30.34

Tăng hệ thống điều khiển thân xe M70 UMC (có PEPS) V30.34

Tăng khả năng lập trình phím lân cận Q7, lập trình tổng thể ngoại tuyến, đặt lại ESCL, đặt lại ECM và các chức năng ghi thông tin cấu hình V30.34

Phím phiến Q7 tăng, lập trình BCM, đặt lại BCM, ghi thông tin cấu hình BCM V30.34

Tăng hệ thống lân cận Q35 V30.34

Tăng phím Q35 Blade, lập trình BCM, đặt lại BCM, ghi thông tin cấu hình BCM, thay thế chức năng mở khóa EMS và EMS V30.34

Tăng phím Q25 Blade, lập trình BCM, đặt lại BCM, ghi thông tin cấu hình BCM, thay thế chức năng mở khóa EMS và EMS V30.34

Hệ thống tiệm cận Weiwang M60&M5F tăng cường V30.34

Đã thêm khóa Lưỡi dao Weiwang M60&M50F V30.34

Đã thêm hệ thống Khóa tiệm cận Weiwang 50S V30.34

Đã thêm khóa Weiwang 50S Blade V30.34

Lập trình phím tiệm cận A6 được tối ưu hóa V30.34

Lập trình phím phiến Q35 được tối ưu hóa V30.34

Lập trình phím lân cận Liana được tối ưu hóa V30.34

 

CHANGFENG

Phần mềm CS9_Proximity_Add Key được tối ưu hóa V30.37

ĐỒNG HỒ/PEUGEOT/DS

Tối Ưu Phần Mềm Đọc Pincode_Add Key V32.39

Tối Ưu Phần Mềm Peugeot_406_Blade_Type 1 V32.39

 

DLIUZHOU

Phần Mềm Đọc Pincode Tối Ưu V30.38

 

DFFENGSHEN

Tăng cường lập trình phím AX7 PHEV_ PROXIMITY V30.46

Tăng cường AX7 2020_ PROXIMITY Key Programming V30.46

 

FORD

Phần mềm FORD_USA-CANADA_EXPEDITION_BLADE_2005-2006 được tối ưu hóa V34.30

Phần mềm FORD_USA-CANADA_ESCAPE_BLADE_2005-2007 được tối ưu hóa V34.30

Phần mềm FORD_USA-CANADA_ESCAPE_BLADE_2013 được tối ưu hóa V34.30

FORD_Proximity_TAURUS_2015-_All Key Lost(BETA)_Đọc phần mềm DFLASH V34.30 được tối ưu hóa

Phần mềm EXPLORER/EXPLORER SPORT TRAC BLADE được tối ưu hóa V34.30

Lập trình chìa khóa FORD_BLADE_MUSTANG_2020 được tối ưu hóa và phần mềm mất tất cả chìa khóa V34.29

Lập trình phím FORD_PROXIMITY_MUSTANG_2020 được tối ưu hóa và phần mềm mất tất cả phím V34.29

FORD_PROXIMITY_TAURUS_2017 được tối ưu hóa- Phần mềm lập trình khóa V34.29

Bảo trì liên kết được tối ưu hóa V34.29

 

GEELY

Tối ưu hóa hệ thống lân cận Emgrand X3 V30.70

Tối ưu hóa đọc mật khẩu immo GX720 V30.70

 

GM

Buick Enclave được tối ưu hóa_Không có phần mềm Smart_Type 2 V32.28

Phần mềm tối ưu hóa Buick Lacrosse Proximity V32.28

Phần mềm đọc mã pin BCM tối ưu V32.28

Cài đặt liên kết GM Immo được tối ưu hóa V32.28

 

GREATWALL

Lời nhắc vận hành nút nhấn Haval H7 được tối ưu hóa V385

Lời nhắc loại núm Haval H6 2013-2018 được tối ưu hóa V385

 

HYUNDAI 

Tối ưu hóa Phán quyết phản hồi tiêu cực một phần V311

Chìa khóa thông minh tối ưu_Có khe cắm thẻ_type 1 V311

 

HONGQI (OBDSTAR)

Tăng Phần Mềm Tiệm Cận H9 V30.30

Tối ưu phần mềm HS5_PROXIMITY_ALL KEY LOST V30.29

Phần mềm Optimize H7_PROXIMITY_Add Key V30.29

 

JAC(OBDSTAR)

Tăng JAC_JIAY UE X4_ Lập trình phím BLADE V30.67

Tăng JAC_JIAYUE X4_ Lập trình phím PROXIMITY V30.67

Tăng JAC_JIAYUE A5_ Lập trình phím BLADE V30.67

Tăng JAC_JIAYUE A5_ PROXIMITY Key Lập trình V30.67

Tăng JAC_JIAYUE X7_ PROXIMITY Key Lập trình V30.67

Tăng JAC_JIAYUE X8_ PROXIMITY Key Lập trình V30.67

Tăng JAC_JIAYUE IC5_ PROXIMITY Key Lập trình V30.67

Tối ưu dịch tiếng Đức V30.67

 

XE KIA (OBDSTAR)

Tối Ưu Chức Năng Đọc Mã Thẻ Thông Minh Kia 47 V310

 

Landwind (OBDSTAR)

Phần Mềm Lập Trình Phím Tối Ưu V319

 

MAXUS (OBDSTAR)

Tăng chức năng từ xa và tiệm cận của EUNIQ5, EUNIQ5 PLUG-IN, EUNIQ6, EUNIQ6 PLUG-IN, EV30 OVERSEAS V30.39

Cập nhật tiếng Pháp V30.39

Tối ưu hóa hiển thị tiếng Pháp V30.38

Tối ưu hóa phần mềm hệ thống thay thế thân máy G10 V30.38

Tối ưu hóa thống nhất đường dẫn menu cài đặt số điều khiển từ xa tối đa và số phím tối đa V30.38

Phiên bản cũ và mới được tối ưu hóa thống nhất cài đặt số điều khiển từ xa tối đa và số phím tối đa V30.38

 

MAZDA(OBDSTAR) 

Mazda 8_Tối Ưu Với Phần Mềm Thông Minh V30.72

Bảo trì liên kết được tối ưu hóa V30.72

Phần mềm tối ưu Mazda 8_With Promixity_Add key V30.72

Tối ưu hóa bảo trì liên kết V30.72

 

MITSUBISHI(OBDSTAR) 

Phần mềm lập trình OTHER_ECLIPSE_BLADE_CAN_Key được tối ưu hóa V30.74

Bảo trì liên kết được tối ưu hóa V30.74

 

NISSAN (OBDSTAR)

Menu tối ưu V32.08

Tối ưu hóa khung nhập mật khẩu của mật khẩu 4 số và mật khẩu 12 số V32.08

Mật khẩu 4 chữ số được tối ưu hóa_khoảng cách_tự động xác định kiểu máy_loại núm vặn_phần mềm khoảng cách V32.08

Mật khẩu 4 chữ số được tối ưu hóa_promixity_tự động nhận dạng kiểu máy_một nút bấm_có khe cắm thẻ_phần mềm tiệm cận V32.08

Phần mềm mã cuốn 20 số tối ưu V32.08

 

OPEL(OBDSTAR)

Tối ưu thủ công Select Model_CORSA-D_BLADE Phần mềm V30.54

Tối ưu thủ công Select Model_MERIVA-B_BLADE Phần mềm V30.54

Bảo trì liên kết được tối ưu hóa V30.54

 

ROEWE (OBDSTAR)

Tối ưu hóa phần mềm MG 6_Proximity V375

Tăng ROEWE EI6_Hệ thống tiệm cận V375

Tăng hệ thống ROEWE I6_Blade V375

Hệ thống ROEWE ERX5_Blade V375 được tăng cường

Tăng ROEWE_950_Blade_Without Smart_Add Key Software V375

 

SGMW(OBDSTAR)

Lập trình SGMW 530_Blade_key được tối ưu hóa V30.48

Tối ưu hóa SGMW 510_Proximity_programming V30.48

 

SOUEAST (OBDSTAR)

Tối ưu hóa phần mềm lập trình DX7 PEPS 2017 V30.30

DX3 2018 được tối ưu hóa thêm phần mềm phím phiến V30.30

Tối ưu hiển thị menu V30.30

Tối ưu hóa chức năng mật khẩu immo_input của Siemens và được hợp nhất với chức năng cụ thể V30.30

Tối Ưu Tiếng Pháp Và Tiếng Việt V30.30

Tăng phần mềm lập trình chìa khóa năng lượng mới DX3 V30.30

Tăng Đức V30.30

 

TRUMPCHI (OBDSTAR)

Tối ưu hóa phần mềm GE3_Proximity_Pin Code_ALL KEY LOST V30.30

 

ZOTYE (OBDSTAR)

Phần Mềm Lập Trình T600C_Remote_Key Tối Ưu V30.66

Tăng phần mềm Z360_Read Pincode_UAES Immobilizer V30.66

 

VENUCIA (OBDSTAR)

Menu tối ưu V32.08

Phần mềm D60_Proximity tối ưu V32.08

Tối ưu hóa hệ thống phím Blade V32.08

Loại tăng chỉnh tay: D50 2012- Blade, Remote, Proximity V32.08

Loại tăng chỉnh tay: R30 2014- Blade, Remote, Proximity V32.08

Loại số tay: R20 2012- Blade, Remote, Proximity V32.08

Mong rằng qua bài viết trên ASCOM.VN đã cung cấp thông tin hữu ích để khách hàng hiểu được phần nào về loại máy (OBDSTAR) đang khá phổ biến trên thị trường hiện nay. Hãy theo dõi những bài viết trên ASCOM.VN hoặc THINKCAR.VN để biết thêm nhiều các loại máy chẩn đoán-đọc chép hộp-eeprom chip cũng như các kiến thức về Ô tô.Cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian đọc bài viết!

Ngoài ra ASCOM.VN còn cung cấp :

– Máy chẩn đoán đa năng – Máy chẩn đoán chuyên hãng.

– Phụ tùng ô tô Đức.

– Thiết bị cân cam ô tô.

– Thiết bị đọc chép hộp ECU các dòng xe.

– Dịch vụ sửa chữa hộp ECU các dòng xe.

– Dịch vụ làm chìa khóa ô tô.

-Thiết bị đọc roomchip

Địa chỉ: 29 đường số 6, cư xá Bình Thới, P.8, Q.11, TPHCM.