HINO DX3 Kiểm Tra Hoạt Động Xe Tải

HINO DX3 Kiểm Tra Hoạt Động Xe Tải

Quy trình:

1.Chọn Giám sát dữ liệu và Kiểm tra hoạt động trên màn hình Lựa chọn hệ thống.
(Màn hình lựa chọn hệ thống)

Cách Dùng HINO DX3 Kiểm Tra Hoạt Động Xe Tải (1)

2.Nhấp hoặc nhấn nút [Kiểm tra hoạt động].
(Màn hình giám sát dữ liệu/Màn hình kiểm tra hoạt động)

Cách Dùng HINO DX3 Kiểm Tra Hoạt Động Xe Tải (2)

3.Khi bạn chọn một hệ thống, danh sách các mục Kiểm tra hoạt động được cài đặt trong hệ thống sẽ được hiển thị.
(Màn hình cài đặt mục kiểm tra đang hoạt động)

Cách Dùng HINO DX3 Kiểm Tra Hoạt Động Xe Tải (3)

4.Chọn Kiểm tra hiện hoạt mà bạn muốn thực hiện từ danh sách mục và nhấp hoặc nhấn nút [OK].
(Màn hình cài đặt mục kiểm tra đang hoạt động)
[Tham khảo]
Bạn cũng có thể chuyển sang màn hình tiếp theo bằng cách nhấp đúp vào một mục.

Cách Dùng HINO DX3 Kiểm Tra Hoạt Động Xe Tải (4)

5.Từ danh sách mục, hộp thoại Thực hiện kiểm tra hoạt động sẽ được hiển thị.
(Màn hình kiểm tra hoạt động)
[Tham khảo]
• Đối với các ECU có thể được thực thi đồng thời, bộ giám sát dữ liệu có thể được thiết lập và thực thi trên màn hình này.
• Để quay lại danh sách và chọn lại tín hiệu, hãy nhấp hoặc nhấn
nút [Kiểm tra hoạt động].

Cách Dùng HINO DX3 Kiểm Tra Hoạt Động Xe Tải (5)

6.Khi bạn nhấn nút [Bắt đầu], Kiểm tra hoạt động sẽ được thực hiện.
(Màn hình kiểm tra hoạt động)
[Tham khảo]
Trong một số mục Kiểm tra hoạt động, các nút + và - được hiển thị.
Sử dụng các nút này, bạn có thể thay đổi các giá trị lệnh.
Bạn cũng có thể nhập một giá trị vào hộp giá trị lệnh.

Cách Dùng HINO DX3 Kiểm Tra Hoạt Động Xe Tải (5)

7.Để thoát khỏi Kiểm tra hoạt động, hãy nhấp hoặc nhấn nút [Dừng].
(Màn hình kiểm tra hoạt động)

Cách Dùng HINO DX3 Kiểm Tra Hoạt Động Xe Tải (6)

 

ASCOM.VN hoặc THINKCAR.VN Chuyên cung cấp sản phẩm & dịch vụ dành cho các gara ô tô trên toàn quốc. Chúng tôi cam kết mang tới cho quý khách hàng các sản phẩm & dịch vụ tốt nhất.Mọi thông tin hỗ trợ xin hãy liên hệ với ASCOM qua số điện thoại 0911.560.560 – 0909.880.768.

Các bài viết Kĩ thuật : Tại đây