Tài liệu tra cứu cho Hyundai & Kia

Tài liệu tra cứu cho Hyundai & Kia có đầy đủ dịch vụ, sơ đồ nối dây, mã lỗi và cách giải thích chúng cũng như nhiều thông tin kỹ thuật hữu ích khác.

Link : Tại đây

+Tài liệu Hyundai

  • Hướng dẫn sửa chữa

Hyundai & Kia

 

  • Sơ đồ mạch điện

 

+Tài liệu Kia

  • Hướng dẫn sửa chữa

  • Sơ đồ mạch điện

 

Tham khảo thêm sơ đồ mạch điện các dòng xe: Tại đây