LAUNCH X431 PAD V Coding đèn pha Xenon Mercedes W212

X431 PAD V Mercedes Benz E300h W212 Hiệu chỉnh đèn pha Xenon DTC C156E00 Hiệu chỉnh mức độ xe không được thực hiện.

Trên đồng hồ báo lỗi hệ thống đèn pha!!!

Quy trình Coding đèn pha Xenon Mercedes W212 bằng LAUNCH X431 PAD V:

Trên giao diện LAUNCH X431 Pad 5, chạm vào “Chẩn đoán cục bộ”.

 

Nhấp vào “Châu Âu” rồi nhấp vào “Mercedes-Benz” và “Ok” để kết nối VCI ở chế độ Wifi…

Quy trình Coding đèn pha Xenon Mercedes W212 bằng LAUNCH X431 PAD V


Nhấp vào “Tự động tìm kiếm” và nó sẽ đọc thông tin của xe bao gồm cả số VIN. và sau đó đọc số km từ ECU, được rồi, nó đọc mã VIN, mẫu xe, ID SysCfgs, v.v.


Bật đánh lửa? Bấm vào “OK”.
Được rồi, đây là Cấu trúc liên kết hệ thống, sau đó là “Danh sách hệ thống”, sau đó là đèn pha Xenon XALWA_L-Left (E1n1), đọc mã lỗi và có C156E00 (hiện tại và đã lưu): chưa thực hiện hiệu chỉnh mức xe…
Nhấp vào “Chức năng đặc biệt” -> Quá trình hiệu chuẩn -> Điều chỉnh vị trí 0 ->Xe phải ở trên bề mặt bằng phẳng, nhấp vào “F3”.


Quay lại nhấp vào “Xóa mã lỗi” và “Có” để xóa, sớm xóa bộ nhớ lỗi.
Nhấp vào “Đọc mã lỗi” và bạn có thể thấy không có DTC.
Và không có thông báo lỗi trên bảng điều khiển.MÁY CHẨN ĐOÁN ĐA NĂNG LAUNCH X431 PRO3 SE

Xem thêm nhiều thiết bị chẩn đoán tại đây