Obdstar Thông báo nâng cấp IMMO tháng 8

Obdstar Thông báo nâng cấp IMMO tháng 8

Lập trình viên chính Obdstar Thông báo nâng cấp IMMO tháng 8 

OBDSTAR

FORD
Fast way (Chọn Loại 1 khi vào menu) để lập trình phím Ford không đọc & ghi flash cho các mẫu sau: Phần mềm lập trình
tối ưu TOURNEO COURIER_BLADE_2013- V34.12
Phần mềm lập trình Ford_Blade_Kuga_Key tối ưu V34.12
Phần mềm Fusion_USA_Blade_2013-2019 tối ưu V34.12
Phần mềm Figo_India_Blade_2015- tối ưu 2019 Software V34.12
Optimized Ford_Proximity_Mondeo_Type 2_Key Programming software V34.12
Increased Ford Blade_Territory_Remote Programming V34.12
Improved FORD_ECOSPORT_AUSTRALIA_BLADE_2018-2019_ V34.18
Improved FORD_ECOSPORT_AUSTRALIA_PROXIMITY_2018-2019_ V34.18
Improved FORD_ECOSPORT_EUROPE_BLADE_2018.5-_ V34.18
Improved FORD_ECOSPORT_EUROPE_PROXIMITY_2018.5-_ V34 .18
Improved FORD_ECOSPORT_INDIA_BLADE_2018.5-_ V34.18
Improved FORD_ECOSPOR_INDIA_PROXIMITY_2018.5-_ V34.18
Improved FORD_ECOSPORT_S.AMERICA_BLADE_2020_ V34.18
Improved FORD_ECOSPORT_USA_BLADE_2018.5-_ V34.18
Improved FORD_ECOSPORT_USA_PROXIMITY_2019-2020_ V34.18
Improved FORD_ECOSPORT_USA_PROXIMITY_2018-2019_ V34.18
Improved FORD_ESCAPE_USA_BLADE_2019 -2020_ V34.18
Improved FORD_ESCAPE_USA_PROXIMITY_2019-2020_ V34.18
Improved FORD_ESCORT_BLADE_2018_ V34.18
Improved FORD_ESCORT_PROXIMITY_2018_ V34.18
Improved FORD_FIESTA_EUROPE_PROXIMITY_2018-_ V34.18
Improved FORD_FIESTA_USA_PROXIMITY_2018-_ V34.18
Improved FORD_FIGO_AFRICA_BLADE_2018-_ V34.18
Improved FORD_FOCUS_ASIA_BLADE_2018-_V34.18
Improved FORD_FOCUS_ASIA_PROXIMITY_2018-_ V34.18
Improved FORD_FOCUS_AUSTRALIA_BLADE_2018-_ V34.18
Improved FORD_FOCUS_AUSTRALIA_PROXIMITY_2018-_ V34.18
Improved FORD_FOCUS_EUROPE_BLADE_2018-_V34.18
Improved FORD_FOCUS_EUROPE_PROXIMITY_2018-_ V34.18
Improved FORD_FOCUS_USA_BLADE_2018-_ V34.18
Improved FORD_FOCUS_USA_PROXIMITY_2019- _ V34.18
Improved FORD_FUSION_BRAZIL_BLADE_2018-_ V34.18
Improved FORD_FUSION_BRAZIL_PROXIMITY_2018-_ V34.18
Improved FORD_KA_BRAZIL_BLADE_2018-_ V34.18
Improved FORD_KA_BRAZIL_PROXIMITY_2018-_ V34.18
Improved FORD_KA_EUROPE_BLADE_2018-_ V34.18
Improved FORD_KA_EUROPE_PROXIMITY_2018-_ V34.18
Improved FORD_KA_USA_BLADE_2018-_ V34.18
Improved FORD_KA_USA_PROXIMITY_2018-_ V34.18
Improved FORD_TOURNEO CONNECT_PROXIMITY_2018-2019_ V34.18
Improved FORD_TRANSIT EUROPE_BLADE_2018-_ V34.18
Improved FORD_TRANSIT CONNECT_EUROPE_PROXIMITY_2018-2019_ V34.18
Improved FORD_TRANSIT CONNECT_USA_BLADE_2018-2019_V34.18
Improved FORD_TRANSIT CONNECT_USA_PROXIMITY_2018-2019_ V34.18
Tối Ưu Phần Mềm Ford_Blade_Transit_2020 V34.18 Tối
Ưu Phần Mềm Ford_Mustang_USA_Blade_2005-2009 Phần Mềm Lập Trình Phím V34.18
Tối Ưu Ford_Kuga_Europe_Proximity_2007-2012 Phần Mềm Mất Toàn
Bộ Phím V34.18 Tối Ưu Phiên Bản Tiếng Pháp/Tiếng Việt V34.18
Đổi “Type 1” thành “Method 1” V34 .19

BYD
Phần mềm tối ưu hóa của BYD G5 Key Programming V30.45
Đã cập nhật ngôn ngữ tiếng Pháp và tiếng Việt V30.45

CHERY
Chức năng tiệm cận Chery EQ1 tăng V30.59
Chức năng điều khiển từ xa Karry K50(EV), K50(Q26EV) và K60(EV) V30.59
Phần mềm lập trình Chery Rely ECU được tối ưu hóa V30.60
Phần mềm thay thế ECU Chery Rely tối ưu V30.60

CHRYSLER/DODGE/JEEP
Tối ưu hóa JEEP_EUROPE_CHEROKEE_FOBIK_2014-2018 Phần mềm lập trình khóa V33.10
Tối ưu hóa JEEP_USA-CANADA_COMPASS_BLADE_2007-2017 Quy trình đọc mã pin V33.10
Tối ưu hóa DODGE_USA-CANADA_DURANGO_PROXIMITY_2018-2019 V33.113.10
Cập nhật ngôn ngữ tiếng Pháp và tiếng Việt

CITROEN/PEUGEOT/DS
Đã tối ưu hóa Menu (Đã thêm Chọn thủ công) V32.35
Phần mềm được tối ưu hóa cho Loại 2 và Loại 3 V32.35
Tối ưu hóa khả năng đọc Mã pin BSI-S0X khi mất tất cả các phím V32.35
Tăng cường Peugeot 4008 Loại 3 V32.35

Phần mềm CF_2006-_BLADE Tối ưu hóa DAF V30.01

DAEWOO
Tăng Đa Ngôn Ngữ V30.17

Phần mềm lập trình phím DFFG
Optimized 2017 DFFG 560 Blade V30.27
Tối ưu hóa 2019 Phần mềm DFFG 560, Chip 47 V30.27
Tối ưu hóa Menu V30.27
Tối ưu hóa DFFG_580_Hệ thống IMMO_Phần mềm điều khiển từ xa V30.29
Tối ưu hóa DFFG_580_Hệ thống khóa thông minh_Phần mềm lập trình khóa V30.29

DFFENGSHEN
Tối ưu hóa 2015 Phần mềm từ xa DFFS AX3 V30.44

DFLIUZHOU
Tăng chức năng đọc mã pin, điều khiển từ xa, lưỡi dao và tiệm cận T5 V30.36
Tối ưu hóa DFLIUZHOU Joyear X5 All Key Lost Software V30.37
Cập nhật ngôn ngữ tiếng Pháp và tiếng Việt V32.37

FIAT
Tối ưu phần mềm tạo key đại lý V32.47
Tối ưu phần mềm GIULIA 2015-2018 V32.47
Tối ưu hệ thống Iveco Daily Immo V32.47
Tăng Ấn Độ Fiat Aventura 95160 48 V32.49
Cập nhật tiếng Pháp và tiếng Việt V32.50

GM
Tối ưu hóa Phần mềm đọc mã pin Shanghai Pan-Asian V32.20
Tối ưu hóa tin nhắn Buick Excelle sau khi bật khóa điện V32.20
Tối ưu hóa GL8 2.0T Tin nhắn sau khi bật khóa điện V32.20
Tối ưu hóa menu V32.21
Tối ưu hóa phần mềm Chevrolet Malibu -2016 Proximity V32.21
Phần mềm tiệm cận Cadillac XTS được tối ưu hóa V32.21
Đọc mã pin BCM được tối ưu hóa 3469+24C16 V32.21
Phần mềm GL8 2011-2017 được tối ưu hóa V32.21

GREATWALL
Tối ưu hóa 2019 Thẻ thông minh Greatwall F7 Mất tất cả các phím V31.79
Tối ưu hóa 2015 Lập trình thẻ thông minh Greatwall H6 V31.79
Tối ưu hóa 2017 Lập trình thẻ thông minh Haval H6 V31.79
Tối ưu hóa 2017 Lập trình thẻ thông minh Greatwall VV5 V31.79
Tối ưu hóa 2013 Lập trình phím núm Haval H6 phần mềm V31.79
Tối ưu hóa 2019 Phần mềm lập trình khóa Greatwall Ora R1 V31.79
Tối ưu hóa 2010 Phần mềm Greatwall C30 V31.79
Tối ưu hóa 2013 Phần mềm Greatwall C50 V31.79
Tối ưu hóa 2012 Greatwall C30 STEC_Select by Model_Pincode reading Phần mềm V31.80
Tối ưu hóa 2012 Greatwall C30 All Keys Lost_Pincode phần mềm đọc V31.80
Tối ưu 2017 Phần mềm lập trình Greatwall H7 Proximity_Key V31.80
Hộp thông minh Haval H2_Change 2017 tối ưu và Khóa lái điện tử V31.80

HONDA
Tối ưu hóa Honda Auto Detect_16PIN_Thay đổi chức năng ECM/PCM V31.33
Cập nhật ngôn ngữ Pháp/Việt V31.33

ISUZU
Tăng thủ công Chọn mẫu AXIOM Blade V30.27
Tăng thủ công Chọn mẫu I-280(USA) Remote V30.27
Tăng thủ công Chọn mẫu I-290(USA) Remote V30.27
Tăng thủ công Chọn mẫu I-350(USA) Remote V30 .27
Tăng thủ công Chọn mẫu I-370(USA) Điều khiển từ xa V30.27
Tăng thủ công Chọn mẫu I-SERIES Blade/Remote V30.27
Tăng thủ công Chọn mẫu KB240 Blade V30.27
Tăng thủ công Chọn mẫu KB250 Blade V30.27
Tăng thủ công Chọn mẫu Model KB300 Blade V30.27
Tăng thủ công Chọn mẫu TF Blade V30.27
Tăng thủ công Chọn mẫu TOOPER Blade V30.27
Tối ưu hóa thủ công Chọn mẫu Loại lưỡi 1/2 V30.27
Cập nhật phiên bản tiếng Pháp/Việt V30.28

JAGUAR
Tối ưu hóa Phần mềm Sự cố Kết nối P001 của Jaguar V30.33
Tăng Mẹo của XF 2013- Phần mềm V30.33

JAC
Tối ưu hóa Menu V30.65
Tối ưu hóa Phần mềm Delphi Immo của phiên bản trước V30.65
Tối ưu hóa Phần mềm Refine S5 Proximity V30.65
Tăng chức năng Đọc mã PIN Delphi V30.65
Tăng chức năng Đọc mã PIN Tinh chỉnh S2 V30.65
Tăng ngôn ngữ tiếng Đức V30.65

Phần Mềm Tối Ưu Đọc Pincode_Proximity_8A Smart Key KIA V31.07 Tối
Ưu Phiên Bản Tiếng Pháp/Tiếng Việt V31.07

LBGN
Ngôn ngữ Pháp/Việt cập nhật V31.07

LUFENG
Phần Mềm Tối Ưu Hóa Của X5 Thay ECU V31.35
Cập Nhật Tiếng Pháp/Tiếng Việt V31.35

MITSUBISHI
Tăng LANCER-EX 2008 Blade V30.68
Tăng L200 2015- Proximity V30.68
Tăng XPANDER 2018- Proximity V30.68
Tăng ATTRAGE 2015- Proximity V30.68
Tăng ECLIPSE CROSS 2018- Khoảng gần V30.68
Tăng MONTERO 2016- Proximity V30. 68
Tăng PAJERO 2016- Khoảng cách gần V30.68
Mất tất cả chìa khóa bởi OBD (Bộ chuyển đổi P001 là cần thiết để tạo chìa khóa đại lý)
Tăng ATTRAGE 2014- Mất khoảng gần tất cả phím V30.68 Tăng
ASX 2014- Mất khoảng gần tất cả phím V30.68
Tăng độ gần Tất cả DELICA Key Lost V30.68
Tăng LANCER/LANCER EX 2008- Mất gần hết phím V30.68
Tăng LANCER EVOLUTION 2008- Mất gần hết phím gần V30.68
Tăng LANCER SPORTBACK 2009- Mất toàn bộ phím gần V30.68
Tăng MIRAGE 2013-2014 Mất gần tất cả các phím V30.68
Tăng OUTLANDER SPORT 2014- Mất gần tất cả phím gần V30.68
Tăng OUTLANDER 4WD 2014- Mất gần tất cả các phím V30.68
Tăng RVR Proximity All Key Lost V30.68
Tăng SPACE STAR 2013-2014 Proximity All Key Lost V30.68
Tối ưu hóa L200 TRITON 2011- Phần Mềm Lập Trình Chìa Khóa Loại 1 V30.68

NISSAN
Tăng Model_INFINITI_Q60_2020-_PROXIMITY V32.05
Tối ưu hóa 20 chữ số Pin_Proximity_Manual Chọn System_Type1(CAN) V32.05
Manuel Select System_Proximity_Type 4(CAN) V32.05
Ngôn ngữ Pháp/Việt được tối ưu hóa V32.05

HYUNDAI/KIA (OBDSTAR )
Optimized Manual Phần mềm Select_Blade_Type 1(CAN) V31.06
Tối ưu đọc Pincode_Proximity_47 Phần mềm Smart Card V31.06
Tối ưu đọc Pincode_Proximity_8A Phần mềm Smart Key V31.07
Tối ưu phiên bản tiếng Pháp/Việt V31.07

OPEL (OBDSTAR )
Optimized Read PinCode_Z16XE_ECM Pincode Reading V30.49
Optimized Read PinCode_ECM_Manual Select_Astra H_Z17DTH/Z17DTL V30.49
Optimized Read PinCode_ECM_Manual Select_ASTRA G_Z14XE V30.49
Optimized Read PinCode_ECM_Auto Select_Z16XEP V30.49
Optimized Read PinCode_ECM_Manual Select_CORSA D_Z12XEP V30.49
Optimized Read PinCode_BCM_Manual_DELPHI 70F3633 V30.49
Optimized ZAFIRA-B_Blade/Remote V30.49
Tăng đọc Pincode_Astra G_ECM: Y20DTH / Y22DTR / Z16XEP V30.49
Tăng đọc Pincode_Astra H_ECM: Z13DTH / Z16XER / Z18XE / Z18XER / Z22YH V30.49
Tăng đọc Pincode_Corsa C_ECM: C14NE VECM_Insignia
Đọc Tăng mã Pincode : A20DT(C/H/J/L/R) V30.49
Tăng khả năng đọc Pincode_Meriva_ECM: Z16XEP V30.49
Tăng khả năng đọc Pincode_Meriva B_ECM: A17DTR / A17DTL / A17DTJ V30.49
Tăng khả năng đọc Pincode_Vectra C/Signum_ECM: Y20DTH / Y22DTR / Z18XE / Z18XER / Z22YH V30.49 Tăng khả năng đọc
Pincode_Zafira_THECM3: Y24DTRD9CM:
Tăng khả năng đọc Pincode_Zafira C_ECM: A20DT(H/L/R) / Y20DTJ / Z20DTJ V30.49
Tăng GT 2007-2009 Blade V30.49
Tăng Berlina 2009- Blade V30.49
Tối ưu hóa Đọc mã pin Opel Astra H Z17DTH ECM V30.50 Đọc
được tối ưu hóa Phần mềm Pincode_ECM_Auto V30.50
Phiên bản tiếng Thái/Pháp/Việt tối ưu V30.51

PORSCHE (OBDSTAR )
Cập nhật tiếng Pháp/Việt V30.24

ROEWE (OBDSTAR )
Tối ưu hóa Phần mềm Roewe 750 All Key Lost V31.73
Phần mềm lập trình từ xa MG 3 được tối ưu hóa V31.73
Cập nhật ngôn ngữ tiếng Pháp và tiếng Thái V31.73

TRAUM (OBDSTAR )
Optimized SEEK 5 47 Phần mềm Flip Key V30.12
Cập nhật tiếng Pháp và tiếng Việt V30.12

SUZUKI (OBDSTAR )
Phần mềm lập trình phím Alivio Trung Quốc được tối ưu hóa V30.69

TOYOTA (OBDSTAR )
Increased TOYOTA_AFRICA_FORTUNER_PROXIMITY_2016- V32.26
Increased TOYOTA_ASIA_HARRIER_PROXIMITY_2014-2017 V32.26
Increased TOYOTA_ASIA_LAND CRUISER_BLADE_2014-2015 V32.26
Increased TOYOTA_ASIA_NOAH_BLADE_2017- V32.26
Increased TOYOTA_ASIA_SPADE_PROXIMITY_2014-2020 V32.26
Increased TOYOTA_ASIA_TUNDRA_BLADE_2010-2017 V32.26
Increased TOYOTA_ASIA_VIGO_BLADE_2010-2015 V32.26
Increased Lexus_asia_is250_proximity_2013-2015 v32.26

Tối ưu phần mềm Toyota Remote Type 1 V32.26
Cập nhật tiếng Pháp và tiếng Việt V32.26

VW/AUDI/SKODA/SEAT (OBDSTAR )
Cập nhật ngôn ngữ tiếng Pháp và tiếng Việt V34.50
Tối ưu phần mềm học phím MQB V34.50

Phần mềm thẻ thông minh ZOTYE
Optimized 2018 T300 V30.64 Đã cập nhật ngôn ngữ tiếng Pháp V30.64

Mong rằng qua bài viết trên ASCOM.VN đã cung cấp thông tin hữu ích để khách hàng hiểu được phần nào về loại máy OBDSTAR X300   đang khá phổ biến trên thị trường hiện nay. Hãy theo dõi những bài viết trên ASCOM.VN hoặc THINKCAR.VN để biết thêm nhiều các loại máy chẩn đoán-đọc chép hộp-eeprom chip cũng như các kiến thức về Ô tô.Cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian đọc bài viết!

Ngoài ra ASCOM.VN còn cung cấp :

– Máy chẩn đoán đa năng – Máy chẩn đoán chuyên hãng.

– Phụ tùng ô tô Đức.

– Thiết bị cân cam ô tô.

– Thiết bị đọc chép hộp ECU các dòng xe.

– Dịch vụ sửa chữa hộp ECU các dòng xe.

– Dịch vụ làm chìa khóa ô tô.

-Thiết bị đọc roomchip

Địa chỉ: 29 đường số 6, cư xá Bình Thới, P.8, Q.11, TPHCM.