Phần mềm chẩn đoán Mercedes XENTRY PassThru EU 23.12.3

1.000.000 

Phần mềm chẩn đoán Xentry PassThru 23.12.3  là phần mềm chẩn đoán của Mercedes. Nó được xây dựng lại từ phần mềm Xentry OpenShell và được kết nối bằng thiết bị PassThru. Xentry PassThru có đầy đủ các tính năng tiên tiến, giúp bạn chẩn đoán các hệ thống trên ô tô.