Thiết Bị Đọc Chép Hộp Launch X-431 ECU & TCU Programmer Sao Chép Hộp Số Audi A4 2007 VL381 TC1766

Thiết Bị Đọc Chép Hộp Launch X-431 ECU & TCU Programmer Sao Chép Hộp Số Audi A4 2007 VL381 TC1766

Cách sử dụng thiết bị đọc chép hộp Launch X431 ECU & TCU Clone Hộp số Audi AL381

Nếu bạn sở hữu hộp số Audi AL381 và cần sao chép TCU (Transmission Control Unit), Launch X431 ECU & TCU Programmer có thể hỗ trợ bạn thực hiện việc đó một cách nhanh chóng và dễ dàng. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn quy trình từng bước sao chép TCU hộp số Audi AL381 bằng cách sử dụng Bộ lập trình Launch X431 ECU & TCU và Cáp bộ chuyển đổi X-PROG3 2 (VL381).

Hãy them khảo thiết bị lập trình IMMO LAUNCH XPROG3: Tại đây

Kết nối LAUNCH X431 ECU và máy tính qua cáp USB
Lưu ý: nếu thiết bị sử dụng lần đầu tiên thì cần phải kích hoạt bằng số serial và mã kích hoạt (mã kích hoạt có thể lấy từ phong bì của Lập trình viên ECU X431) và làm theo lời nhắc để thao tác trực tiếp.

Chạy phần mềm PC Lập trình viên X-431 ECU & TCU
Nhập VL381 vào hộp tìm kiếm, hãng xe, model, năm và model ECU sẽ được tìm thấy nhanh chóng
Đó là Audi A4 2007 ALT 2000 130 VL381 TC1766.
Nhấp vào ECU để vào trang hoạt động

Nhấp vào “Kết nối trực tiếp sơ đồ” để kiểm tra sơ đồ tương ứng và làm theo sơ đồ đó để kết nối Bộ lập trình X-431 ECU & TCU và TCU hộp số VL381 thông qua Cáp chuyển đổi X-Prog3 2 (cả hai đều nằm trong cùng file)

thiet-bi-doc-chep-hop-launch-x-431-ecu-tcu-programmer-sao-chep-hop-so-audi-a4-2007-vl381-tc1766
Nhấp vào “Kết nối” để xác định thông tin chip TCU

Bấm vào “Đọc dữ liệu EEPROM” để đọc và lưu dữ liệu gốc
Nhấp vào “Đọc dữ liệu FLASH” để đọc và lưu dữ liệu gốc


Ngắt kết nối hộp số VL381 nguyên bản và kết nối bộ lập trình Launch X431 ECU với hộp số mới
Click vào “Write EPPROM data” và chọn file dữ liệu gốc để ghi
Nhấp vào “Write FLASH data” và chọn file dữ liệu gốc để ghi
Ghi thành công cả hai dữ liệu vào TCU hộp số mới, nhấp vào “Ngắt kết nối”
Cuối cùng nhấn “Đọc thông tin ECU” để đọc số VIN, ECU.


LAUNCH X-431 ECU & TCU là phiên bản sử dụng trên PC độc lập nhân bản hộp số TCU của Audi A4 2007 VL381 TC1766. Không cần Trình cố định X-prog3 & Lập trình viên chính và máy tính bảng X-431.