Cách Tải Xuống Ứng Dụng Chẩn Đoán Launch X431 PAD VII

Sau khi khôi phục dữ Launch X431 Pad VII về cài đặt gốc, ứng dụng chẩn đoán LAUNCH X431 đã bị xóa. chúng ta có thể tải xuống ứng dụng này trên PAD VII ở đâu ? Làm cách nào để tải xuống ứng dụng Launch X431 PAD 7? hãy tham khảo các bước sau

Cách Tải Xuống Ứng Dụng Chẩn Đoán Launch X431 PAD VII

B1: Truy cập trang web chính thức của X431 www.x431.com

Vào tab Tài khoản người dùng, đăng nhập bằng Tên người dùng/CC/email và mật khẩu

cach-tai-xuong-ung-dung-chan-doan-launch-x431-pad-vii

Nếu chưa có tài khoản x-431. Nhấn Đăng ký và đăng ký bằng CC/email/mật khẩu của bạn

B2. Sau khi đăng nhập, hãy truy cập Dịch vụ & Hỗ trợ-> Tải xuống

Tìm ứng dụng chẩn đoán LAUNCH X431 PAD VII và tải xuống

Sau khi tải xuống ứng dụng hãy cài đặt phần mềm

LƯU Ý: Cần đăng nhập tài khoản Launch X431 nếu không bạn sẽ không thấy ứng dụng X431 PAD7.

Bài viết liên quan: