Hướng dẫn cài đặt ABS control module Range Rover Sport (L320) trên phần mềm SDD

sdd_logo

– Thiết bị sử dụng : Mongoose JLR PRO
Máy Chẩn Đoán Mongoose JLR
– Phần mềm sử dụng : JLR SDD ( Full Functionality)
Phần mềm chẩn đoán SDD v159 ( Full Functionality)
– Video hướng dẫn cài đặt bên dưới :