Chức Năng Làm Chìa Volkswagen MQB Trên Máy Chẩn Đoán Launch X431 Pro3 và Immo Xprog3

Chức Năng Làm Chìa Volkswagen MQB Trên Máy Chẩn Đoán Launch X431 Pro3 và Immo Xprog3

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn chức năng clafm chìa khóa Volkswagen MQB trên máy chẩn đoán LAUNCH PRO3 và Xprog3

Vào Volkswagen

Anti-Theft Key Matching>>Key Learning>>MQB Anti-Theft System>>Platform Mode>>Dismantle and read anti-theft data
Kiểm tra sơ đồ bằng cách chọn
Xem sơ đồ nối dây>>D70F3529>>Sơ đồ nối dây pin-up


Kết nối thiết bị với PCB theo sơ đồ.

Đọc ID chip.

Sao lưu dữ liệu hoàn chỉnh.

Quay lại và chọn “Flash&EEPROM Data Decryption”.
Tải tệp dữ liệu MQB và xác nhận thông tin xe.
Chọn “Generate Dealer Key”.
Đặt khóa gốc vào  XPROG-3 theo yêu cầu

Chèn khóa mới vào Xprog3.

lam-chia-volkswagen-may-chan-doan-launch-x431-pro3-xprog3
Nhấp vào “Learn Key”.Xong! Đó là quá trình lập trình chìa khóa VW MQB bằng X431 Pro3

Bài viết liên quan: